Post Image

นิทรรศการ “Takashi Akiyama in Chiangmai” ระหว่างวัันที่ 12 – 28 กันยนยน 2557 บริเวณชั้น 1 ด้านหน้า หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่