image

Admissions

NEWS

>> 12/07/2561 : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 เพิ่มเติม >>รายละเอียด<<